EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDING THE MODELLING OF PROCESS PARAMETERS OF DIMENSIONAL PROCESSING THROUGH ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING

  • Mihail Aurel Titu "Lucian Blaga" University of Sibiu
  • Oana Dodun Des Perrieres "Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi
  • Dan Dobrota Constantin Brâncuși University of Târgu Jiu, Romania
  • Liviu Rosca "Lucian Blaga" University of Sibiu
Keywords: Electrical discharge machining, Statistical methods, Parameters, Experimental research, Modelling and optimisation

Abstract

The processing by electric erosion is part of the most general category of the processing methods using concentrated energies, by which the material prelevation is discontinuously and cumulated produced, the dimensional processing activation being the cumulated result of some elementary erosion processes, temporary and spatially concentrated between a transfer object and a processed object. Therefore, the statistic experimental analysis of the experimental package refers to the processing of the steel using transfer objects made of materials like electrolytic copper, steel and graphite. We examined the statistic experimental modelling and optimization of some objective functions of the type processing productivity, the volume wear of the transfer object and especially the quality of the processed surface measured by the rigorous parameter Ra [μm].

References

1. Grant, E., Leavenworth, R. Statistical quality control. Sixth edition. Stanford University and University of Florida, McGraw-Hill series in Industrial Engineering and Management Science, ISBN 0-07-024117-1, U.S.A. (1998).
2. Juran, J.M., Gryna, F. M. Juran’s Quality Control Handbook. Fourth edition. Wilton Connecticut and Bradley University, McGraw-Hill, Inc, ISBN 0-07-033176-6, U.S.A., (1997).
3. Konvrog, P., Patent SUA. NASA, 1563/8697/7124”, (1997).
4. Marinescu, N.I., Gavrilaş, I. et al., Prelucrări neconvenţionale în construcţia de maşini. Vol. II. Editura Tehnică, Bucureşti, (1993).
5. Mihăilă, I. Tehnologii Neconvenţionale. Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, (1999).
6. Nanu, A. Tehnologia materialelor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (1983).
7. Obaciu, G., Sisteme şi tehnologii pentru prelucrări prin eroziune electrică. Editura Universităţii Transilvania, Braşov, (1997).
8. Obaciu, G., Aspecte ale mecanismului eroziunii electrice. Actualităţi, Tendinţe şi Perspective ale Tehn. Neconvenţionale, Sibiu, (2003).
9. Oprean, C., Ţîţu, M., “Statistic Data System 2000”, educational software for the modelling, optimisation and assisted management of the technological process. 3rd Global Congress on Engineering Education,  2002 UICEE, Glasgow, Scotland, UK, 30 June - 5 July, (2002).
10. Slătineanu, L. Tehnologii neconvenţionale în construcţia de maşini. Editura Tehnica Info, Chişinău, Republica Moldova, (2000).
11. Ţîţu, M. Contribuţii cu privire la modificarea transferului substanţial la prelucrarea dimensională prin eroziune electrică cu câmpuri coercitive. Teză de doctorat, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (1998).
12. Ţîţu, M. Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Strategia experimentelor factoriale. Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu. ISBN 973-651-561-3, ISBN 973-651-563-X, (2004).
13. Ţîţu, M., Oprean, C., Statistică tehnică şi proiectarea experimentelor. Sisteme, metode, tehnici şi instrumente. Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, Sibiu, (2005).
14. Ţîţu, M., Nanu, D. Bazele prelucrarii cu energii concentrate. Editura ULBS, (2002).
15. Ţîţu, M., Oprean, C. Cercetarea experimentală şi prelucrarea datelor. Partea I, II, III. Editura ULBS, Sibiu, (2007).
16. ***SPSS/PC+, Professional Statistics. Chicago Illinois, U.S.A. (1996).
Published
2016-06-30
How to Cite
Titu, M., Des Perrieres, O., Dobrota, D., & Rosca, L. (2016). EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDING THE MODELLING OF PROCESS PARAMETERS OF DIMENSIONAL PROCESSING THROUGH ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING. Nonconventional Technologies Review, 20(2). Retrieved from http://www.revtn.ro/index.php/revtn/article/view/121

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>